ATVAŽIUOK

Į BALSANĄ PARDUOTUVĘ

Mykolo Lietuvio g. 6

Vilnius

Privacy Policy

PATVIRTINTA

2018 gegužės 25 d.

UAB BALSANA PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendra informacija

1.1 Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis UAB “Balsana“, juridinio asmens kodas 123405336, buveinės adresas Kareivių g. 2C, Vilnius (toliau – Mes arba UAB „Balsana“), priklausančiai ir valdomai internetinei svetainei www.balsana.lt.

1.2 UAB „Balsana“ gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

2. Duomenų pateikimas

2.1 Užsakymo ar registracijos formoje Jūs turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ar užsakymą arba apriboti Jūsų galimybes naudotis interneto parduotuve. Jūsų duomenims pasikeitus, prašome juos nedelsiant atnaujinti.

3. Tiesioginė rinkodara

3.1 Jūsų duomenis (el. pašto adresas ir telefono numeris) tiesioginės rinkodaros tikslu naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas:

3.2 Interneto svetainės www.balsana.lt registracijos formoje pažymėdami, jog sutinkate gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus;

3.3 UAB „Balsana“ administruojamose parduotuvėse pateiktose anketose pažymint, kad sutinkate gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

3.4 Bet kuriuo atveju, Jūs visada turėsite galimybę atsisakyti jūsų duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. Savo atsisakymą galite pareikšti atsiunčiant prašymą info@balsana.lt aba telefonu 8-5-2753356.

4. Užklausų pateikimas

4.1. Jūsų duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir žinutės tekstas) užklausų administravimo ir atsakymų pateikimo tikslu naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jums suvedant savo asmens duomenis ir žinutę interneto svetainėje www.balsana.lt skiltyje „Reikia pagalbos?“. Jums nepateikus šių asmens duomenų UAB „Balsana“ negalės atsakyti į Jūsų užklausą.

5. Registracija

5.1 Jūsų duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gimimo data, dominanti informacija) www.balsana.lt paskyros administravimo tikslu naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jums suvedant savo asmens duomenis interneto svetainėje www.balsana.lt registruojant naują paskyrą. Jums neužpildžius privalomų registracijos laukų, UAB „Balsana“ negalės sukurti Jūsų paskyros.

6. Kandidatų asmens duomenys

6.1 Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums elektroniniu paštu arba per darbo skelbimų portalus arba pateikė per interneto svetainę www.balsana.lt, asmens duomenis (vardas ir pavardė, el. pašto adresas, CV, motyvacinis laiškas, pozicija ir kt. pateikti duomenys) tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu. Kandidatų asmens duomenis saugome tol, kol vyksta atranka į konkrečią poziciją. Ilgiau duomenys saugomi tik tuo atveju, jei gaunamas kandidato sutikimas.

6.2 Atlikdami atrankas į darbo poziciją mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir netvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų.

7. Duomenų saugojimo terminas

Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko, kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti, bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu, yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

8. Kokių asmens duomenų nerenkame

8.1. Mes nerenkame Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome;

8.2. Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį;

9. Duomenų perdavimas

9.1. Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis,  ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti.Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:

9.1.1. Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;

9.1.2. Prekių tiekėjams, kurie Jums pristato Prekes tiesiogiai;

9.1.3. Finansines paslaugas teikiančios įmonės su kuriomis Jūs sudarote prekių įsigijimo išsimokėtinai sutartis;

9.1.4. Garantinio aptarnavimo paslaugas teikiančioms įmonėms;

9.1.5. Rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms.

 

9.2. Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:

9.2.1. Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;

9.2.2. Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

10. Informacija apie nepilnamečius

10.1 Mes patariame tėvams ir globėjams išmokyti savo vaikus atsargiai ir atsakingai naudoti savo asmens duomenis internete. Nepilnamečiai neturėtų pateikti savo asmeninių duomenų svetainėse be savo tėvų ar globėjų sutikimo. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis gali visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija; visų nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

11. Nuorodos į kitus interneto puslapius

11.1 Šios privatumo nuostatos taikomos interneto svetainei www.balsana.lt. Pradžios tinklalapyje gali būti nuorodų į tinklalapius, kuriems šios privatumo nuostatos netaikomos. Išeidami iš mūsų svetainės susipažinkite su kitų tinklalapių, kurie gali naudoti Jūsų asmeninę informaciją, privatumo nuostatomis.

12. Slapukai

12.1 Į jūsų kompiuterį www.balsana.lt gali įrašyti slapukų (angl. cookies). Slapukas – tai mažas duomenų rinkinys, kuris naudojamas, renkant tam tikrą informaciją apie jūsų kompiuterį. Pavyzdžiui, ar dažnai lankotės mūsų svetainėje, ką veikiate apsilankę. Duomenų rinkiniuose nėra asmeninės informacijos, bet jei teikiate tokią informaciją mums, pavyzdžiui, registruodamiesi mūsų svetainėje, tai gali būti nuoroda į informaciją, esančią duomenų rinkinyje. Jūs galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis šios ar kitos svetainės savybėmis.

13. Duomenų apsauga

13.1 Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

13.2 UAB „Balsana“ imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

14. Jūsų teisės

14.1 Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

14.1.1. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šiais būdais:

14.1.1.1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@balsana.lt

14.1.1.2. Pranešdami mums telefonu: 8-5-2753356;

14.1.1.3 Atvykdami į mūsų prekybos vietas.

14.1.2. teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

14.1.3. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);

14.1.4. teisę atšaukti sutikimą;

14.1.5. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

14.2 Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į UAB „Balsana" elektroniniu paštu adresu info@balsana.lt , arba registruotu paštu adresu Kareivių g. 2C, Vilnius bei telefonu 8-5-2753356.

15. Galiojimas ir pakeitimai

15.1 Ši privatumo politika įsigalioja nuo 2018 gegužės 25 d.. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją www.balsana.lt internetinių parduotuvių interneto svetainėje www.balsana.lt. Privatumo politikos pakeitimai ir / ar papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo www.balsana.lt internetinės parduotuvės svetainėje momento.

15.2 Jei dėl šios politikos nuostatų Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis šios politikos 14.7 punkte nurodytais elektroninio pašto, telefono ar registruoto pašto adresais.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1 Šioms Privatumo nuostatoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai dėl šių nuostatų vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jei dėl šių privatumo nuostatų aprašymo Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis el. paštu info@balsana.lt